Občina Gorje

Okolje in prostor

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

 

Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka

priprave novih prostorskih aktov Občine Gorje 

 

sprejet: 20.3.2008

objava: Ur. l., št.: 73/2008, 18.7.2008

velja od: 20.3.2008

velja do:  

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za območje planske 

celote Bled

 

sprejet: 17.2.2011

objava: Ur. l., št.: 12/2011, 25.2.2011 

velja od: 26.2.2011

velja do:  

Sklep o podaljšanju javne razgrnitev

dopolnjenega osnutka občinskega

prostorskega načrta Občine Gorje (OPN)

in okoljskega poročila (OP)

 

sprejet: 4.6.2012

objava: UGSO, št.: 19/2012, 7.6.2012 

velja od: 7.6.2012

velja do:  

Odlok o občinskem prostorskem načrtu

Občine Gorje

 

sprejet: 5.3.2014

objava: UGSO, št.: 12/2014, 19.3.2014

velja od: 3.4.2014

velja do: 

Popravek Odloka o občinskem prostorskem

načrtu Občine Gorje

 

sprejet: 14.4.2015

objava: UGSO, št.: 19/2015, 17.4.2015

velja od: 18.4.2015

Obvezna razlaga 131. člena Odloka o občinskem

prostorskem načrtu Občine Gorje

 

sprejet: 5.11.2015

objava: UGSO, št.: 59/2015, 6.11.2015

velja od: 7.11.2015

velja do: 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev

občinskega prostorskega načrta Občine Gorje

sprejet:  

objava: UGSO, št.: 15/2016, 1.4.2016

velja od: 2.4.2016

velja do: 

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT VRŠCE

 

Sklep o začetku priprave občinskega

podrobnega prostorskega načrta Vršce

sprejet:

objava: 15/2016, 1.4.2016

velja od: 2.4.2016 

velja do: 

 

PREDKUPNA PRAVICA

 

Odlok o predkupni pravici v

Občini Gorje

sprejet: 25.3.2015

objava: UGSO, št. 15/2015, 27.3.2015

velja od: 28.3.2015

velja do: