Občina Gorje

Občinska ureditev

STATUT OBČINE GORJE

Statutarni sklep

 

sprejet: 30.11.2006

objava: Ur. l., št.: 128/2006, 8.12.2006

velja od: 9.12.2006

velja do: 20.1.2007

 

Statut Občine Gorje

 

sprejet: 4.1.2007

objava: Ur. l., št.: 3/2007, 12.1.2007

 

 velja od: 21.1.2007

 

Dopolnitev Statuta Občine Gorje 

sprejet: 23.12.2010

objava: Ur. l., št.: 107/2010, 29.12.2010 

 

velja od: 30.12.2010

velja do:  

Spremembe in dopolnitve Statuta

Občine Gorje 

 

sprejet: 24.4.2012

objava: Ur. l., št.: 32/2012, 4.5.2012 

velja od: 19.5.2012

velja do: 

Spremembe in dopolnitve Statuta

Občine Gorje

sprejet: 12.6.2014

objava: UGSO, št. 27/2014, 20.6.2014

 

velja od: 21.6.2014

velja do: 7.4.2017

Statut Občine Gorje

sprejet: 22.3.2017

objava: UGSO, št. 13/2017, 24.3.2017

velja od: 8.4.2017

velja do:

 

 

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE

Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje

sprejet: 30.11.2006

objava: Ur. l., št.: 128/2006, 8.12.2006 

 

velja od: 9.12.2006

velja do: 12.1.2007

Poslovnik

sprejet: 4.1.2007

objava: Ur. l., št.: 5/2007, 19.1.2007

 

velja od: 27.1.2007

velja do:

Spremembe in dopolnitve Poslovnika

Občine Gorje

 

sprejet: 12.6.2014

objava: UGSO, št.: 27/2014, 20.6.2014

velja od: 21.6.2014

velja do: 

Poslovnik Občine Gorje

sprejet: 22.3.2017

objava: UGSO, št.: 13/2017, 24.3.2017

velja od: 8.4.2017

velja do: 

LOKALNA SAMOUPRAVA

 

OBČINSKI SVET

Odlok o ustanovitvi vaških odborov 

sprejet: 5.7.2007

objava: UL 64/2007, 16.7.2007 

velja od: 31.7.2007

velja do:  

 

NADZORNI ODBOR

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje

sprejet: 13.5.2008 

objava: UL 117/2008, 12.12.2008 

 

velja od: 13.5.2008

velja do: 23.5.2017

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje

sprejet: 23.5.2017

objava: UGSO: 27/2017, 2.6.2017

velja od: 3.6.2017

 

OBČINSKA UPRAVA

Odlok o organizaciji in delovnem področju 

Občinske uprave Občine Gorje

sprejet: 4.1.2007

objava: UL 5/2007, 19.1.2007

velja od: 20.1.2007

velja do:

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Poročilo o izidu volitev župana

Občine Gorje

sprejet: 16.11.2006

objava: UL 122/2006, 28.11.2006

velja od: 16.11.2006

velja do: 

Sklep o imenovanju Občinske

volilne komisije Občine Gorje 

 

sprejet: 10.6.2010

objava: UL 49/2010, 18.6.2010

velja od: 18.6.2010

velja do: 20.6.2014  

Sklep o imenovanju Občinske

volilne komisije Občine Gorje 

sprejet: 12.6.2014

objava: UGSO, št.: 27/2014, 20.6.2014 

velja od: 20.6.2014

velja do:  

 

PLAČE IN NAGRADE FUNKCIONARJEV

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev

in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta

ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov v Občini Gorje

 

sprejet: 12.4.2007

objava: UL 40/2007, 7.5.2007

velja od: 8.5.2007

velja do:  

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega

sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gorje 

sprejet: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19, 25.4.2014

velja od: 26.4.2014

velja do: 

 

POLITIČNE STRANKE

Sklep o načinu financiranja

političnih strank v Občini Gorje

 

sprejet: 17.2.2011

objava: UL 12/2011, 25.2.2011 

velja od: 26.2.2011

velja do: 21.6.2014

Sklep o načinu financiranja

političnih strank v Občini Gorje 

sprejet: 12.6.2014

objava: UGSO, št.: 27/2014, 20.6.2014 

velja od: 21.6.2014

velja do:  

 

INŠPEKCIJE

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN JESENICE, GORJE, KR. GORA IN ŽIROVNICA

Odlok o ustanovitiv Medobčinskega

inšpektorata in redarstva občin

Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in

Žirovnica

 

sprejet: 21.2.2008

objava: UL 41/2008, 25.4.2008 

velja od: 10.5.2008

velja do:  

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi Medobčinskega

inšpektorata in redarstva občin Jesenice,

Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

sprejet: 26.11.2009

objava: UL 13/10, 22.2.2010

velja od: 23.2.2010

velja do: 

 

SKUPNA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA OBČIN JESENICE, BOHINJ, GORJE, KR. GORA IN ŽIROVNICA

Odlok o ustanovitvi Skupne notranje

revizijske službe občin Jesenice,

Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

 

sprejet: 21.2.2008

objava: UL 41/2008, 25.4.2008

velja od: 10.5.2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi Skupne notranje

revizijske službe občin Jesenice, Bohinj,

Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

sprejet: 26.11.2009

objava: UL 13/10, 22.2.2010

velja od: 23.2.2010

velja do: 

 

JAVNI RED IN MIR

Odlok o javnem redu in miru

sprejet: 13.11.2013 

obajva: UGSO, št.: 49/2013, 15.11.2013

velja od: 30.11.2013

 

GRB IN ZASTAVA

Odlok o grbu in zastavi

sprejet: 24.4.2008

objava: UL 42/2008, 30.4.2008

velja od: 1.5.2008

velja do:

 

PRIZNANJA

Odlok o priznanjih

sprejet: 24.4.2008

objava: UL 42/2007, 30.4.2008

velja od: 1.5.2008

velja do:

 

OBČINSKI PRAZNIK

Odlok o občinskem prazniku Občine Gorje

sprejet: 29.5.2008

objava: UL 56/2008, 6.6.2008

velja od: 7.6.2008 

velja do:

 

VOLITVE IN IMENOVANJA

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe

plakatnih mest 

sprejet: 18.7.2008

obajva: UL 75/2008, 25.7.2008 

velja od: 18.7.2008

velja do: 18.8.2008

Sklep o delni povrnitvi stroškov kampanje

za lokalne volitve v Občini Gorje 

sprejet: 10.6.2010

objava: UL 49/2010, 18.6.2010 

velja od: 19.6.2010

velja do: 

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Občine Gorje

sprejet:

objava: 

velja od:

velja do:

 

GLASILO

Odlok o ustanovitvi in izdajanju

občinskega glasila Občine Gorje 

sprejeto: 3.3.2010

objava: UL 22/2010, 19.3.2010  

velja od: 20.3.2010

velja do: 

 

PREMOŽENJE OBČINE

Sklep o premoženju Občine Gorje 

sprejto: 23.4.2009

objava: UL 33/2009, 30.4.2009

 

velja od: 1.5.2009

velja do:  

Sklep o dopolnitvi Sklepa o 

premoženju Občine Gorje

sprejeto: 16.12.2015

objava: UGSO, št.: 68/2015 

velja od: 19.12.2015 

 

PLAKATIRANJE

Odlok o plakatiranju in oglaševanju

v Občini Gorje

sprejeto: 13.11.2013

objava: UGSO, št.: 49/2013, 15.11.2013

velja od: 30.11.2013 

velja do: 

 

RAZVOJNI PROGRAMI

     
     

 

OSTALO

Odlok o spremembah Odloka

o ustanovitvi skupnega sveta za

preventivo in vzgojo v cestnem

prometu za Občino Bled in Gorje 

sprejet: 12.6.2013

objava: UGSO, št.: 28, 12.7.2013  

velja od: 13.7.2013

velja do: