Občina Gorje

Javne finance

PRORAČUN IN REBALANS

 

2007

Odlok o proračunu Občine Gorje

za leto 2007

sprejet: 17.5.2007

objava: Ur. l., št.: 45/2007, 25.5.2007

velja od: 26.5.2007

velja do: 14.7.2007

Odlok o spremembi proračuna

Občine Gorje za leto 2007

sprejet: 5.7.2007

objava: Ur. l., št.: 63/2007, 13.7.2007

velja od: 14.7.2007

velja do: 25.10.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračuna Občine Gorje

za leto 2007 - REBALANS II

sprejet:16.10.2007

objava: Ur. l., št.: 97/2007, 24.10.2007

velja od: 25.10.2007 

velja do: 18.12.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2007 - REBALANS III

sprejet: 7.12.2007

objava: Ur. l., št.: 116/2007, 17.12.2007

velja od: 18.12.2007

velja do:

 

2008

Odlok o proračunu Občine Gorje

za leto 2008

sprejet: 10.1.2008

objava: Ur. l., št.: 5/2008, 18.1.2008

velja od: 19.1.2008

velja do: 7.6.2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2008 - REBALANS I

sprejet: 29.5.2008

objava: Ur. l., št.: 56/2008, 6.6.2008

velja od: 7.6.2008

velja do: 24.12.2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2008 - REBALANS II

sprejet: 18.12.2008

objava: Ur. l., št.: 121/2008, 23.12.2008

velja od: 24.12.2008

velja do: 

 

2009

Odlok o proračunu občine Gorje

za leto 2009

 

sprejet: 18.12.2008

objava: Ur. l., št.: 121/2008, 23.12.2008

velja od: 24.12.2008 

velja do: 13.9.2009

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje 

za leto 2009 - REBALANS I

 

sprejet: 4.6.2009

objava: Ur. l., št.: 44/2009, 12.6.2009

velja od: 13.6.2009 

velja do: 28.10.2009

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2009 - REBALANS II

sprejet: 15.10.2009

objava: Ur. l., št.: 84/2009, 27.10.2009

velja od: 28.10.2009 

velja do: 

 

2010

Odlok o proračunu Občine Gorje

za leto 2010

 

sprejet: 16.12.2009

objava: Ur. l., št.: 106/2009, 22.12.2009

velja od: 23.12.2009

velja do: 19.6.2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2010 - REBALANS I

 

sprejet: 10.6.2010

objava: Ur. l., št.: 49/2010, 18.6.2010

velja od: 19.6.2010

velja do: 4.12.2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2010 - REBALANS II

sprejet: 25.11.2010 

objava: Ur. l., št.: 97/2010, 3.12.2010

velja od: 4.12.2010

velja do: 

 

2011

Odlok o proračunu Občine Gorje

za leto 2011

 

sprejeto: 23.12.2010

objava: Ur. l., št.: 107/2010, 29.12.2010

velja od: 30.12.2010

velja do: 25.6.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje 

za leto 2011 - REBALANS I

 

sprejeto: 15.6.2011

obajava: Ur. l., št.: 48/2011, 24.6.2011

velja od: 25.6.2011 

velja do: 17.12.2011 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2011 - REBALANS II

sprejeto: 7.12.2011

objava: Ur. l., št.: 103/2011, 16.1.2011

velja od: 17.12.2011

velja do:

  

2012

Odlok o proračunu Občine Gorje

za leto 2012

 

sprejeto: 7.12.2011

objava: Ur. l., št.: 102/2011, 13.12.2011

velja od: 14.12.2011

velja do: 21.4.2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2012 - REBALANS I

 

sprejeto: 11.4.2012

objava: Ur. l., št.:29/2012, 20.4.2012

velja od: 21.4.2012

velja do: 20.12.2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2012 - REBALANS II

sprejeto: 17.10.2012

objava: UGSO, št.: 32/2012, 19.10.2012

velja od: 20.12.2012

velja do: 

 

2013

Odlok o proračunu Občine Gorje

za leto 2013

 

sprejeto: 19.12.2012

objava: UGSO, št.: 38/2012, 21.12.2012

velja od: 22.12.2012

velja do: 27.4.2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2013 - REBALANS I

 

sprejeto: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 16/2013, 26.4.2013

velja od: 27.4.2013

velja do: 16.11.2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2013 - REBALANS II

sprejeto: 13.11.2013

objava: UGSO, št.: 49/2013, 15.11.2013

velja od: 16.11.2013

velja do: 

 

2014

Odlok o proračunu Občine Gorjeza leto 2014

 

sprejeto: 18.12.2014

objava: UGSO, št.: 54/2013, 20.12.2013

velja od: 21.12.2013

velja do: 15.2.2014

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračuna Občine Gorje

za leto 2014 - REBALANS I

 

sprejeto: 12.2.2014

objava: UGSO, št.: 7/2014, 14.2.2014

velja od: 15.2.2014

velja do: 21.6.2014

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2014 - REBALANS II

sprejeto: 12.6.2014

objava: UGOS, št.: 27/2014, 20.6.2014

velja od: 21.6.2014

velja do: 

 

2015

Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2015

 

sprejeto: 17.12.2014

objava: UGSO, št.: 56/2014, 19.12.2014

velja od: 20.12.2014

velja do:

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2015 - REBALANS I

sprejeto: 16.9.2015

objava: UGSO, št.: 47/2015, 18.9.2015

velja od: 19.9.2015

velja do: 

 

2016

Odlok o pororačunu občine Gorje za leto

2016

sprejeto: 9.12.2015

objava: UGSO, št. 67/2015

velja od: 12.12.2015

velja do: 23.4.2016

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2016 - REBALANS I

sprejet: 20.4.2016

objava: UGSO, št. 19/2016, 22.4.2016

velja od: 23.4.2016

velja do: 17.12.2016 

 

2017

Odlok o pororačunu občine Gorje za leto

2017

 

sprejeto: 16.12.2016

objava: UGSO, št. 63/2016

velja od: 17.12.2016

velja do: 9.6.2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2017 - REBALANS I 

 

sprejet: 7.6.2017

objava: UGSO, št. 28/2017 

velja od: 10.6.2017 

velja do: 27.10.2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2017 - REBALANS II

sprejet: 25.10.2017

objava: UGSO, št. 50/2017

velja od: 28.10.2017

velja do: 

 

2018

Odlok o proračunu občine Gorje za leto

2018

 

sprejet: 13.12.2017

objava: UGSO, št. 57/2017

velja od: 16.12.2017

velja do:

Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2018 - REBALANS I

 

sprejet: 18.4.2018

objava: UGSO, št. 18/2018

velja od: 21.4.2018

velja do: 18.9.2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2018 - REBALANS II

 

sprejet: 19.9.2018

objava: UGSO, št. 47/2018

velja od: 22.9.2018

velja do: 

Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje

obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna

Občine Gorje za leto 2018

 

 

 

2019

Odlok o proračunu občine Gorje za leto

2019

Posebni del

NRP

 

sprejet: 20.2.2019

objava: UGSO, št. 9/2019

velja od: 26.2.0019

začetek uporabe: 1.1.2019

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2019 - REBALANS I

Posebni del

NRP

 

sprejet: 12.6.2019

objava: UGSO, št. 28/2019

začetek veljavnosti: 15.06.2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje

za leto 2019 - REBALANS II

Posebni del

NRP

 

sprejet: 7.8.2019

objava: UGSO, št. 37/2019

začetek veljavnosti: 10.8.2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Gorje 

za leto 2019 - REBALANS III

Posebni del

NRP

 

sprejet: 18.9.2019

objava: UGSO, št. 43/2019

začetek veljavnosti: 21.9.2019

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

 

2007

Odlok opotrditvi Zaključnega računa

proračuna Občine Bled za leto 2006

sprejeto: 17.5.2007

objava: Ur. l., št.: 45/2007, 25.5.2007

velja od: 26.5.2007

velja do: 4.10.2008

 

2008

Odlok oZaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2007

sprejeto: 25.9.2008

objava: Ur. l., št.: 94/2008, 3.10.2008

velja od: 4.10.2008

velja do: 13.6.2009

 

2009

Odlok oZaključnem računu proračuna

Občina Gorje za leto 2008

sprejeto: 4.6.2009

objava: Ur. l., št.: 44/2009, 12.6.2009

velja od: 13.6.2009

velja do: 15.5.2010

 

2010

Odlok oZaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2009

sprejeto: 5.5.2010

objava: Ur. l., št.: 38/2010, 14.5.2010

velja od: 15.5.2010

velja do: 13.4.2011

 

2011

Odlok oZaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2010

sprejeto: 13.4.2011

objava: Ur. l., št.: 30/2011, 22.4.2011

velja od: 23.4.2011

velja do:

 

2012

Odlok oZaključnem računu proračuna 

Občine Gorje za leto 2011

sprejeto: 11.4.2012

objava: Ur. l., št.: 29/2012, 20.4.2012

velja od: 21.4.2012

velja do: 26.4.2013

 

2013

Odlok oZaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2012

sprejeto: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 16/2013, 26.4.2013

velja od: 26.4.2013

velja do: 25.4.2014

 

2014

Odlok oZaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2013

sprejeto: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19/2014, 25.4.2014

velja od: 25.4.2014

velja do: 1.5.2015  

 

2015

Odlok oZaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2014

sprejeto: 30.4.2015

objava: UGSO, št.: 21/2015, 30.4.2015

velja od: 1.5.2015

velja do:

 

2016

Odlok o Zaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2015

sprejeto: 23.3.2016

objava: UGSO, št.: 14/2016, 25.3.2016

velja od: 26.3.2016 

velja do:

 

 

2017

Odlok o Zaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2016

sprejeto: 22.3.2017

objava: UGSO, št.: 13/2017, 24.3.2017

velja od: 25.3.2017 

velja do:

 

 

2018

Odlok o Zaključnem računu proračuna

Občine Gorje za leto 2017

 

sprejeto: 28.3.2018

objava: UGSO, št.: 16/2018, 6.4.2018

velja od: 7.4.2018

 

 

2019

Odlok o Zaključnem računu proračuna

občine Gorje za leto 2018

sprejeto: 10.4.2019

objava: UGSO, št.:  20/2019

 

velja od: 20.4.2019

 

ZAČASNO FINANCIRANJE

 

2007

Sklep o začasnem financiranju Občine Gorje

v obdobju januar-marec 2008

sprejeto: 7.12.2007

objava: Ur. l., št.: 116/2007, 17.12.2007

velja od: 18.12.2007

velja do: 26.5.2007

 

2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Gorje

v obdobju januar - marec 2019

Posebni del

sprejeto: 14.12.2018

objava: UGSO, št.: 65/2018

velja od: 15.12.2018

velja do: 

 

DAVKI, TAKSE

 

KOMUNALNI PRISPEVEK

Odlok o programu opremljanja

in merilih za odmero komunalnega

prispevka za območje Občine Gorje

 

sprejeto: 25.9.2008

objava: Ur. l., št.: 94/2008, 3.10.2008

velja od: 18.9.2008

velja do: 

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu

opremljanja in merilih za odmero

komunalnega prispevka v Občini Gorje

 

sprejeto: 4.6.2009

objava: Ur. l., št.: 44/2009, 12.6.2009

velja od: 13.6.2009

velja do:  

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu

opremljanja in merilih za odmero

komunalnega prispevka v Občini Gorje 

sprejeto: 23.3.2016

objava: UGSO, št.: 14/2016, 25.3.2016  

velja od: 26.3.2016

velja do:  

 

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Odlok o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Gorje

 

sprejeto: 13.11.2008

objava: Ur. l., št.: 111/2008, 25.11.2008

velja od: 28.11.2008

velja do: 

Sklep o vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Gorje za leto 2010 

 

sprejeto: 16.12.2010

objava: Ur. l., št.: 2/2010, 11.1.2010

velja od: 12.1.2011

velja do: 30.12.2010

Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Gorje za leto 2011

 

sprejeto: 23.12.2010

objava: Ur. l., št.: 107/2010, 29.12.2010

velja od: 30.12.2010

velja do: 

Sklep o vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Gorje za leto 2013

 

sprejeto: 19.12.2012

objava: UGSO, št.: 38/2012, 21.12.2012

velja od: 1.1.2013  

velja do: 1.1.2014

Sklep o vrednosti točke za izračun

nadomestila z uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Gorje za leto 2014

 

sprejeto: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19/2014, 25.4.2014

velja od: 26.4.2014

velja do: 1.1.2015

Sklep o vrednosti točke za izračun

nadomestila z uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Gorje za leto 2015

 

sprejeto: 17.12.2014

objava: UGSO, št.: 56/2014, 19.12.2014

velja od: 20.12.2014

velja do: 

Sklep o vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Gorje za leto 2016

sprejeto: 9.12.2015

objava: UGSO, št. 67/2015, 11.12.2015

velja od: 12.12.2015

velja do: 

 

TURISTIČNA TAKSA

Odlok o turistični taksi v 

Občini Gorje

 

sprjeto: 18.5.20111

objava: Ur. l., št.: 41/2011, 30.5.2011

velja od: 14.6.2011

velja do: 

Odlok o občinskih taksah

v Občini Gorje

 

sprejeto: 12.6.2014

objava: UGSO, št.: 27/2014, 20.6.2014

velja od: 5.7.2014

velja do: 5.10.2018

Odlok o turistični in promocijski

taksi v Občini Gorje

sprejeto: 19.9.2018

objava: UGSO, št. 47/2018

velja od: 6.10.2018

velja do: 

 

NAMENSKA RABA PROSTORA IN NADOMESTILO STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE

Odlok o določitvi takse za obravnavanje

pobud za spremembe namenske rabe prostora

in nadomestilu stroškov lokacijske

preveritve v občinskem prostorskem načrtu

Občine Gorje

sprejeto: 19.9.2018

objava: UGSO, št. 47/2018

valja od: 22.9.2018

velja do: