Občina Gorje

Gospodarske dejavnosti

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PODEŽELJE

Pravilnik o dodelitvi pomoči za

ohranjanje in razvoj kmetijstva,

gozdarstva in podeželja

 

sprejeto: 29.5.2008

objava: Ur. l., št.: 56/2008, 6.6.2008

velja od: 21.6.2008

velja do: 22.3.2014

Spremembe in dopolnitve Pravilnika

o dodelitvi pomoči za ohranjanje in

razvoj kmetijstva, gozdarstva in

podeželja v Občini Gorje

 

sprejto: 5.3.2014

objava: UGSO, št.: 13/2014, 21.3.2014

velja od: 22.3.2014

velja do: 

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v

Občini Gorje za programsko obdobje

2015-2020

sprejeto: 16.9.2015

objava: UGSO, št.: 47/2015, 18.9.2015

velja od: 19.9.2015

velja do: 

 

GOSPODARSTVO

Pravilnik o dodeljevanju državnih

pomoči za spodbujanje razvoja

gospodarstva v Občini Gorje

 

sprejeto: 15.6.2011

objava: Ur. l., št.: 48/2011, 24.6.2011

velja od: 25.6.2011

velja do: 1.5.2015

Pravilnik o dodeljavanju pomoči za

razvoj gospodarstva v Občini Gorje

sprejeto: 22.4.2015

objava: UGSO, št. 21/2015, 30.4.2015 

velja od: 1.5.2015

velja do:  

 

TELEKOMUNIKACIJE

Pravilnik o postopku vračanja vlaganj

v javno telekomunikacijsko omrežje

dejanskim končnim upravičencem

na območju Občine Gorje

sprejeto: 13.11.2008

objava: Ur. l., št.: 111/2008, 25.11.2008

velja od: 26.11.2008

velja do:

 

STANOVANJSKE ZADEVE

Pravilnik o dodeljevanju sredstev

za stanovanjsko izgradnjo v

Občini Gorje

sprejeto: 7.12.2011

objava: Ur. l., št.: 102/2011, 13.12.2001

velja od: 14.12.2011

velja do: 

 

OSTALO

Pravilnik o uporabi prostorov Gorjanskega

doma in igrišča v Občini Gorje

sprejeto: 12.6.2013

objava: UGSO, št.: 24/2013, 14.6.2013

velja od: 15.6.2013

velja do: