Občina Gorje

Družbene dejavnosti

ZAVODI

 

OSNOVNA ŠOLA GORJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje 

 

sprejet: 29.5.2008

objava: Ur. l., št.: 56/2008, 6.6.2008 

velja od: 7.6.2008

velja do: 20.3.2010 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola

Gorje 

 

sprejet: 3.3.2010

objava: Ur. l., št.: 22/2010, 19.3.2010 

velja od: 20.3.2010

velja do:  

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi

javnega Vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Gorje 

 

sprejet: 14.6.2012

objava: UGSO, št.: 20/2012, 15.6.2012 

velja od: 16.6.2012

velja do:  

Popravek Odloka o dopolnitvi Odloka o

ustanovitvi javnega Vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Gorje

 

sprejet: 29.6.2014

objava: UGSO, št.: 21/2012, 29.6.2014

velja od: 29.6.2012

velja do: 

Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Gorje

sprejet: 17.3.2014

objava: UGSO, št.: 13/2014, 21.3.2014

velja od: 22.3.2014

velja do: 

 

VRTEC GORJE

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 

 

 

sprejet: 29.5.2008

objava: Ur. l., št.: 56/2008, 6.6.2008 

velja od: 7.6.2008

velja do: 6.3.2012

Sklep o zračunavanju cen programov

v času otrokove odsotnosti in plačilu

rezervacij v vrtcu 

 

sprejet: 13.4.2011

objava: Ur. l., št.: 30/2011, 22.4.2011

 

velja od: 23.4.2011

velja do:  

Sklep o določitvi cen programov

Vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje 

 

sprejet: 28.9.2011

objava: Ur. l., št.: 77/2011, 3.10.2011

velja od: 4.10.2011

velja do: 29.9.2012

Pravilnik o sprejemu otrok v 

vzgojnovarstveno enoto - enoto Vrtec Gorje

 

sprejet: 29.2.2012

objava: Ur. l., št.: 17/2012, 5.3.2012

velja od: 6.3.2012

velja do:

Sklep o določitvi cen programov

Vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

 

sprejet: 26.9.2012

objava: UGSO, št.: 29/2012, 28.9.2012

velja od: 29.9.2012

velja do: 28.9.2013

Sklep o določitvi cen programov

Vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

 

sprejet: 25.9.2013

objava: UGSO, št.: 41/2013, 27.9.2013

velja od: 28.9.2013

velja do: 20.6.2014

Sklep o določitvi cen programov

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

 

sprejet: 12.6.2014

objava: UGSO, št.: 27/2014, 20.6.2014

velja od: 1.9.2014 

velja do: 6.6.2015

Sklep o določitvi cen programov

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

 

sprejet: 3.6.2015

objava: UGSO, št.: 28/2015, 5.6.2015

velja od: 6.6.2015

velja do: 10.6.2016

Sklep o določitvi cen programov

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

 

sprejet: 8.6.2016

objava: UGSO, št.: 28/2016, 10.6.2016

velja od: 11.6.2016

Sklep o določitvi cen programov

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

 

sprejet: 7.6.2017

objava: UGSO, št. 28/2017, 9.6.2017

 

Sklep o določitvi cen programov

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

 

sprejet: 18.4.2018

objava: UGSO, št. 18/2018

velja od: 1.5.2018

Sklep o določitvi cen programov

vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje

sprejet: 18.9.2019

objava: UGSO, št. 43/2019

velja od: 21.9.2019

začetek uporabe: 1.10.2019

 

KNJIŽNICA A. T. LINHARTA RADOVLJICA

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

Knjižnica Antona Tomaža Linharta

Radovljica 

sprejet: 5.5.2010

objava: Ur. l., št.: 63/2010, 3.8.2010  

velja od: 18.5.2010

velja do:  

 

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE KRANJ

     
     
     

 

GORENJSKE LEKARNE

Odlok o ustanovitvi javnega

zavoda Gorenjske lekarne 

 

sprejet: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 43/2013, 11.10.2013 

velja od: 26.10.2013

velja do:  

Odlok o ustanovitvi skupnega

organa za izvrševanje ustanoviteljskih

pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne

 

sprejet: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 43/2013, 11.10.2013

 

velja od: 26.10.2013

velja do:  

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega

zavoda Gorenjske lekarne

 

objava: UL RS, št. 70/2019, 29.11.2019

 

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic

javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne

objava: UL RS, št. 70/2019, 29.11.2019

 

 

ŠPORT

 

Pravilnik za vrednotenje programov 

športa v Občini Gorje

 

sprejeto: 10.1.2008

objava: Ur. l., št.: 9/2008, 28.1.2008

velja od: 29.1.2008

velja do: 22.2.2014

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika za vrednotenje programov

športa v Občini Gorje 

 

sprejeto: 16.12.2009

objava: Ur. l., št.: 106/2009, 22.12.2009 

velja od: 30.12.2009

velja do: 22.2.2014  

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika za vrednotenje programov

športa v Občini Gorje

 

sprejeto: 14.11.2012

objava: UGSO, št.: 35/2012, 16.11.2012

velja od: 24.11.2012

velja do: 22.2.2014

Letni program športa Občine Gorje za

leto 2014 

 

sprejeto: 18.12.2013

objava: UGSO, št.: 54/2013, 20.12.2013 

velja od: 4.1.2014

velja do: 3.1.2015

Pravilnik o merilih za sofinanciranje 

izvajanja letnega programa športa

v Občini Gorje 

 

sprejeto: 12.2.2014

objava: UGSO, št.: 7/2014, 14.2.2014

velja od: 22.2.2014

velja do:

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja

letnega programa športa v Občini Gorje

za leto 2014

 

sprejeto: 28.2.2014

objava: UGSO, št.: 9/2014, 28.2.2014

velja od: 28.2.014

velja do: 31.3.2014

Letni program športa Občine Gorje

za leto 2015

sprejeto: 17.12.2014

objava: UGSO, št.: 56/2014, 20.12.2014

 

velja od: 3.1.2015

velja do: 26.12.2015

Letni program športa Občine Gorje 

za leto 2016

sprejeto: 9.12.2015

objava: UGSO, št.: 67/2015, 11.12.2015

velja od: 26.12.2015

velja do: 30.12.2016

 

Letni program športa Občine Gorje

za leto 2017

 

sprejeto: 16.12.2016

objava: UGSO, št. 63/2016, 16.12.2016

velja od: 31.12.2016

velja do: 29.12.2017

Letni program športa Občine Gorje

za leto 2018

 

sprejeto: 13.12.2017

objava: UGSO, št. 57/2017, 15.12.2017

velja od: 30.12.2017

velja do: 

 

ŠOLSKI PREVOZI

 

Pravilnik o zagotavljanju

brezplačnega prevoza otrok

 

sprejet: 15.6.2011

objava: Ur. l., št.: 48/2011, 24.6.2011 

velja od: 25.6.2011

velja do: 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika

o zagotavljanju brezplačnega prevozaotrok 

sprejet: 12.2.2014

objava: UGSO, št.: 7/2014, 14.2.2014 

velja od: 22.2.2014

velja do:  

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

 

Pravilnik o enkratni pomoči za 

novorojence v Občini Gorje

 

sprejet: 16.12.2009

objava: Ur. l., št.: 106/2009, 22.12.2009

velja od: 23.12.2009

velja do: 25.3.2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o enkratni pomoči za

novorojence v Občini Gorje

 

sprejet: 22.3.2017

objava: UGSO, št.: 13/2017, 24.3.2017

velja od: 25.3.2017

Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence

v Občini Gorje

 

sprejet: 22.3.2017

objava: UGSO, št. 13/2017, 24.3.2017

velja od: 25.3.2017

 

STANOVANJSKE ZADEVE

 

Stanovanjski program za leto 2014

sprejeto: 18.12.2013

objava: UGSO, št.: 54/2013, 20.12.2013

 

velja od: 20.12.2013 

velja do: 3.1.2015 

Stanovanjski program za leto 2015

sprejeto: 17.12.2014

objava: UGSO, št.: 56/2014, 20.12.2014

 

velja od: 3.1.2015

velja do: 12.12.2015

Stanovanjski program za leto 2016

sprejeto: 9.12.2015

objava: UGSO, št.: 67/2015, 11.12.2015

velja od: 12.12.2016

velja do: 16.12.2016

 

Stanovanjski program za leto 2017

sprejeto: 14.12.2016

objava: UGSO št.: 63/2016, 16.12.2016

 

velja od: 17.12.2016

velja do: 15.12.2017

Stanovanjski program za leto 2018

sprejeto: 13.12.2018

objava: UGSO št.: 57/2017, 15.12.2017

 

velja od: 16.12.2017

velja do: 

 

 

SOCIALA

 

Odlok o dodeljevanju denarne

socialne pomoči

sprejeto: 30.5.2012

objava: UGSO, št.: 18/2012, 1.6.2012

velja od: 9.6.2012 

velja do: 

 

 

OSTALO

 

Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic

in obveznosti ter kapitalskih pravic od

javnih zavodov in javnih podjetjih ter

previce in obveznosti iz koncesijskih in

drugih pogodbenih razmerij Občine Gorje 

 

sprejet: 23.4.2009

objava: Ur. l., št.: 33/2009, 30.4.2009 

velja od: 1.5.2009

velja do:  

Letni izvedbeni načrt financiranja kulture

v Občini Gorje za leto 2014 

 

sprejet: 18.12.2013

objava: UGSO, št.: 54/2013, 20.12.2013 

velja od: 20.12.2013

velja do:  

Sklep o plačilu oziroma doplačilu

institucionalnega varstva izven mreže

javne službe 

 

sprejeto: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19/2014, 25.4.2014 

velja od: 26.4.2014

velja do:  

Pravilnik o uporabi prostorov Gorjanskega

doma in igrišča v Občini Gorje

sprejeto: 12.6.2013

objava: UGSO, št. 24/2013

velja od: 15.6.2013