Občina Gorje

Končani javni razpisi

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Prvi rok za oddajo vlog je vključno z dnem 30.4.2019 in drugi vključno z dnem 30.8.2019. 

Vloga za ukrep št. 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, v obdobju od 16.8.2019 do 30.8.2019. 

 

 

UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA - 1 FAZA

 

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje

telefon: 04 575 18 00

spletna stran: https://www.gorje.si/

matična številka: 2209721

davčna številka: 66614198

transakcijski račun: SI56 0140 7010 0020 702

 

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

Podatki o naročilu:

naslov naročila:

UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA - 1 FAZA

vrsta postopka:

naročilo male vrednosti (NMV)

področje:

splošno področje

mesto objave:

Portal javnih naročil

številka objave na Portalu javnih naročil:

JN005315/2019-W01

predmet naročila:

gradnje

rok za predložitev ponudbe:

09.08.2019 do 13:00

predložitev ponudbe:

elektronska oddaja v sistemu EJN2

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

 

Peter Torkar, župan

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

Razpisna dokumentacija doc pdf

Razpisna dokumentacija - POPRAVEK doc pdf

Popis del

Grafika:

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2019

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 10. maja 2019 do 12. ure. 

 

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE GORJE ZA LETI 2019 IN 2020

 

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje

telefon: 04 575 18 00

spletna stran: https://www.gorje.si/

matična številka: 2209721

davčna številka: 66614198

transakcijski račun: SI56 0140 7010 0020 702

 

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

Podatki o naročilu:

naslov naročila:

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE GORJE ZA LETI 2019 IN 2020

vrsta postopka:

naročilo male vrednosti (NMV)

področje:

splošno področje

mesto objave:

Portal javnih naročil

številka objave na Portalu javnih naročil:

JN001524/2019-W01

predmet naročila:

gradnje

rok za predložitev ponudbe:

03.04.2019 do 9:00

predložitev ponudbe:

elektronska oddaja v sistemu EJN2

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

 

Peter Torkar, župan

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Razpisna dokumentacija doc pdf

Načrt vzdrževanja gozdnih cest v letu 2019 - državni gozdovi

Načrt vzdrževanja gozdnih cest v letu 2019 - zasebni gozdovi

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Gorje v letu 2019

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom in se izvajajo v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Rok za oddajo vlog je 29.3.2019.