Občina Gorje

Aktualni javni rapisi

Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2017

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Ukrep št. 2_Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Ukrep št. 3_Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva

Ukrep št. 4_Spodbujanje sobodajalstva

 

Rok za oddajo vlog je 05.09.2017. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Gorje, mora prispeti najpozneje do 05.09.2017.