Občina Gorje

Končani javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI MLADIH 2016

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN OPREME LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 2016

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU PREVENTIVNEGA DELA Z MLADIMI 2016

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO NAMENJENI STAREJŠIM OBČANOM IN SE IZVAJAJO V OBČINI GORJE 2016

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI GORJE 2016

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI GORJE 2016

 

 

JAVNI RAZPIS - OBNOVA LOKALNE CESTE POD VIŠELNICO LC 012201

 

razpisna dokumentacija

tehnični del projekta

popis del

grafični del projekta

 

PRILOGE:

 

predračun

garancija za resnost ponudbe

vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznsoti po EPGP-758

vzorec zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku po EPGP-758

 

Rok za predložitev ponudb

do 20.04.2016 do 14:00

Odpiranje ponudb

20.04.2016 ob 15:00

 

Kontaktna oseba: Jožica Lužnik

E-poštni naslov: jozica.luznik@gorje.si

Telefonska št: 04 575 18 02

 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE ZA LETO 2016

 

 

Rok za oddajo vlog je 4.5.2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v sprejemni pisarni. 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORJE V LETU 2016

 

 

Prvi rok za oddajo vlog na objavljeni razpis je 29.4.2016, drugi rok pa 5.9.2016.

Vloge za ukrep št. 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, in sicer v obdobju od 16.8.2016 do 5.9.2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Gorje. 

 

JAVNI RAZPIS ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV NEPROFINTIH STANOVANJ V NAJEM

 

 

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati UT v višini 22,70 €.

Rok za oddajo vloge je 2.12.2016.