Občina Gorje

Končani javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORJE

 

Razpis

Razpisna dokumantacija:

Ukrep št. 5: pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti - deminimis

Ukrep št. 7: pomoč za nove investicije za delo v gozdu

Ukrep št. 8: podpora delovanja društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Rok za oddajo vlog: 12.10.2015

 

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA ŠOLSKIH PREVOZOV V OBČINI GORJE ZA OSNOVNO ŠOLO GORJE

 

Razpisna dokumentacija

 

Rok ua oddajo vlog: 3.8.2015 do 12. ure

 

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA - VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUBŽE

 

Razpis

 

Rok za oddajo vlog: 21.7.2015

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA PODROČJU OBČINE GORJE, ZA SEZONI 2015 IN 2016

 

Razpisna dokumentacija

Popis-ceste v državnih gozdovih

Popis-ceste v zasebnih gozdovih

 

Rok za oddajo vloge je 29.6.2015 do 10:00

Razpisno dokumentacijo lahko dobite tudi v sprejemni pisarni Občine Gorje. 

 

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA OBČINE GORJE IN OSNOVNE ŠOLE GORJE

 

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog: 1.6.2015 do 12. ure.

 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ

 

Razpisna dokumentacija

Obrazec

 

Rok za oddajo vlog: 11.5.2015

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE ZA LETO 2015

 

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 28.4.2015. 

Razpisno dokumentacijo lahko dobite tudi v sprejemni pisarni Občine Gorje.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN OPREME LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI GORJE ZA LETO 2015

 

Razpisna dokumentacija

Vsebinsko in finančno poročilo

Zahtevek

Dinamika

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU PREVENTIVNEGA DELA Z MLADIMI V OBČINI GORJE V LETU 2015

 

Razpisna dokumentacija

Vsebinsko in finančno poročilo

Zahtevek

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI MLADIH V OBČINI GORJE V LETU 2015

 

Razpisna dokumentacija

Vsebinsko in finančno poročilo

Zahtevek

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO NAMENJENI STAREJŠIM OBČANOM IN SE IZVAJAJO V OBČINI GORJE V LETU 2015

 

Razpisna dokumentacija

Vsebinsko in finančno poročilo

Zahtevek

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI GORJE V LETU 2015

 

Razpisna dokumentacija

Vsebinsko in finančno poročilo

Zahtevek