Občina Gorje

Občinski praznik

Praznik Občine Gorje je 25. junij.

 

Spominski dan Občine Gorje je 28. avgusta in je povezan s pobojem talcev pod hribom Revovca. Poboj se je zgodil 28. avgusta 1941, ko so Nemci usmrtili pet talcev, ki so jih pripeljali iz zaporov v Begunjah. Talci so bili zaprti zaradi sodelovanja s partizani ali ker so bili njihovi sorodniki. Eden izmed njih, Ivan Zupan, je bil prvi ujeti partizan, ujeli pa so ga zaradi izdaje. 

 

Odlok o občinskem prazniku Občine Gorje