Občina Gorje

Občinska priznanja

Občina Gorje podeljuje priznanja občine:

 

  1. naziv Častni občan Občine Gorje,
  2. Zlati zvon Občine Gorje,
  3. Plaketa Občine Gorje,
  4. Priznanja Občine Gorje.

 

ČASTNI OBČAN OBČINE GORJE:

 

2010 Nada Kuralt
2011 Priznanje ni bilo podeljeno
2012 Priznanje ni bilo podeljeno
2013 Priznanje ni bilo podeljeno
2014 Jožef Kosmač
2015 Priznanje ni bilo podeljeno
2016 Priznanje ni bilo podeljeno
2017 Priznanje ni bilo podeljeno

 

ZLATI ZVON OBČINE GORJE:

 

2008 Prva jakostna
2009 Planinsko društvo Gorje
2010 Nikolaj Štolcar
2011 Prostovoljno gasilsko društvo Podhom
2012 Društvo upokojencev Gorje
2014 Prostovoljno gasilsko društvo Gorje
2015 Priznanje ni bilo podeljeno
2016 Marija Jakopič
2017 Milan Rejc

 

PLAKETA OBČINE GORJE:

 

2008

Francka Banko

Andrej Kolenc

Peter Sekloča

2009

Marica Okršlar

Jože Hostar

Policijska postaja Bled

2010

Prostovoljno gasilsko društvo Gorje

Športno društvo Gorje

Stane Kunej

2011

Štefan Polda

Območno združenje vojnih veteranov za Slovenijo Zgornja Gorenjska

Krajevna ogranizacija Zveze borcev za vrednote NOB Občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje

2012

Združenje Godbenikov Gorje

Ivan Kikelj

2013

Turistično društvo Gorje

Tomaž Bregant

2014

Marijana Pančur

Zdenka Mandeljc

Osnovna šola Gorje

2015

Jernej st. Kocjančič

Danijela Mandeljc

2016

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radovljica, Krajevna organizacija Gorje

Čebelarsko društvo Bled - Gorje

2017

Priznanje ni bilo podeljeno

 

PRIZNANJE OBČINE GORJE:

 

2008

Pavel Peterman

Janko Repe, Spodnje Gorje 114

Janko Repe, Spodnje Gorje 105 c

Bernard Jakopič

Jože Kosmač

2009

Minka Poklukar

Božo Pančur

Nada Kuralt

2010

Javno podjetje Infrastruktura Bled

Janez Kunstelj

Katja Pretnar

2011

Nenad Pilipovič

Jaka Kunstelj

Katja Klinar

Društvo invalidov občin Radovljica, Bled, Gorje

2012

Eva Shannon Schiffrer

Gašper Kunšič

2013

Aljaž Mareklj

Mirko Ulčar

2014

Mojca Pečar

Tina Klinar

Branko Zadnik

2015 Neža Pristov 
2016

Ela Hudovernik

Janez Kobentar

Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje

2017

Ana Medja

Franci Richter

Jamarsko društvo Simon Zima - Gorje