Občina Gorje

Vaški odbori v mandatnem obdobju 2018-2022

Vaški odbor Krnica, Radovna, Zatrnik

Anže Urevc,

Stane Marenk,

Aleš Zalar

 

Vaški odbor Podhom

Barbara Dežman,

Milena Dežman,

Mitja Dolinar

 

Vaški odbor Poljšica

Thomas Černe

 

Vaški odbor Spodnje Gorje

Urban Dolenc,

Andrej Bolčina,

Grega Arh

 

Vaški odbor Spodnje, Zgornje Laze, Perniki

Jože Zupan,

Janez Šoklič,

Janez Mežan

 

Vaški odbor Višelnica, Mevkuž

Saša Trpin,

Matej Trpin,

Rajko Gaberc

 

Vaški odbor Zgornje Gorje

Anton Zupan,

Tomaž Žemva,

Jani Potočnik