Občina Gorje

Premoženjsko pravne in splošne zadeve

Drago Bregant

višji svetovalec II

 

tel. št.: (04) 575 18 03

@: ...