Občina Gorje

Okolje, prostor in gospodarske javne službe

Jožica Lužnik

višja svetovalka II

@: ...

 

nadomešča jo

Urša Zakrajšek

višja svetovalka III

tel. št.: (04) 575 18 02

fax: (04) 572 50 07

@: ...