Občina Gorje

Statutarno pravna komisija

V Komisijo se imenujejo:

 

PREDSEDNIK: Janez Poklukar st.
PODPREDSEDNICA: Danijela Mandeljc
ČLAN: Urban Jan