Občina Gorje

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

V Odbor se imenujejo:

 

PREDSEDNIK: Zdenka Repe
PODPREDSEDNIK: Primož Pretnar
ČLANI: Boštjan Komar
  Pavel Jakopič
  Dušan Bremec