Občina Gorje

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ

V Odbor se imenujejo:

 

PREDSEDNIK Ivan Ratek
PODPREDSEDNIK Zdenka Repe
ČLANI Danijela Mandeljc
  Bojan Jakopič
  Janja Hvala