Občina Gorje

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

V Odbor se imenujejo:

 

PREDSEDNIK: Edvard Torkar
PODPREDSEDNIK: Pavel Jakopič
ČLANI: Dominik Piber
  Jakob Por
  Uroš Soklič