Občina Gorje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

V Komisijo se imenujejo:

 

PREDSEDNIK: Janez Kolenc
PODPREDSEDNIK: Urban Jan
ČLANI: Primož Pretnar
  Pavel Jakopič
  Ivan Ratek

 

 

 

POZIVI KOMISIJE

 

SOGLASJE KANDIDATA

 

DATUM POZIVA

 

 

NAMEN POZIVA

DATUM ODDAJE PREDLOGOV

21.10.2014

Zbiranje predlogov za člane stalnih delovnih teles in organov pri Občinskem svetu Občine Gorje

 

5.11.2014 do 12. ure
13.11.2014

Zbiranje predlogov kandidatov za člana

knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica

 

1.12.2014 do 12. ure
9.1.2015

Zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika Občine Gorje v

Svet zavoda Gorenjskih lekarn

 

19.1.2015 do 12. ure
2.4.2015

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2015

Obrazec za podajo predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2015

 

11.5.2015
15.10.2015

Zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika Občine Gorje v

Svet javnega zavoda Triglavnski narodni park za obdobje 2015 - 2019

Obrazec kandidata h kandidaturi

 

21.10.2015 do 12. ure
5.11.2015

Zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika Občine Gorje v

Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica

in sodnika porotnika na okrožnem sodišču v Kranju

Izjava kandidata - SODNIK POROTNIK

Obrazec za kandidata h kandidaturi

 

16.11.2015 do 12. ure
11.5.2016

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2016

Obrazec za podajo predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2016

Soglasje kandidata

 

30.5.2016 do 12. ure
22.2.2017

Zbiranje predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Gorje

v Svet šole Osnovne šole Gorje

 

22.3.2017 do 12. ure
21.4.2017

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2017

Obrazec za podajo predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2017

Soglasje kandidata

 

29.5.2017 do 12. ure
6.4.2018

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2018

Obrazec za podajo predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2018

Soglasje kandidata

 

28.5.2018 do 12. ure 
6.4.2018

Zbiranje predlogov za člane in namestnike občinske volilne komisije Občine Gorje

 

18.4.2018 do 12. ure
25.4.2018

Zbiranje predlogov za imenovanje člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske

(OZG) kot predstavnika Občine Gorje

 

14.5.2018 do 12. ure
1.10.2018

Zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet OE BledZavoda za gozdove Slovenije

 

10.10.2018 do 12. ure
29.3.2019

Zbiranje predlogov za člana Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje

z nepremičninami in člana za Občisnko volilno komisijo

 

5.4.2019 od 12. ure
5.4.2019

Zbiranje predlogov za člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in

gospodarske javne službe in člana Nadzornega odbora občine Gorje

 

15.4.2019 do 12. ure
8.4.2019

Zbiranje predlogov za predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavetišča

za zapiščene živali

 

15.4.2019 do 12. ure
27.8.2019

Zbiranje predlogov za člane časopisnega sveta časopisa Gorjanc

 

9.9.2019 do 12. ure
27.8.2019

Zbiranje predlogov za odgovornega urednika/urednice časopisa Gorjanc

 

9.9.2019 do 12. ure