Občina Gorje

Nadzorni odbor

PREDSTAVITEV ODBORA

 

Nadzorni odbor Občine Gorje je najvišji organ nadzora porabe proračunskih sredstev Občine Gorje, ki v okviru svoje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. 

 

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2006 - 2010

 

PREDSEDNICA: Milena Škufca Šimnic

PODPREDSEDNIK: Tomaž Medja

ČLANI: Janez Poklukar ml., Marjan Knaflič, Miha Žumer 

 

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2010 - 2014

 

PREDSEDNICA: Metka Bobič

PODPREDSEDNICA: Tina Urevc

ČLANI: Sebastjan Zupan, Ljudmila Zupan, Nataša Ambrožič

 

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2014 - 2018

 

PREDSEDNICA: Metka Bobič

PODPREDSEDNICA: Tina Urevc

ČLANI: Katarina Slivnik, Marija Kozomara, Anže Urevc

 

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2018 - 2022

 

PREDSEDNICA: Metka Bobič

PODPREDSEDNICA: Tina Urevc

ČLANI: Marija Kozomara, Anuška Mandeljc, Branko Banko