Občina Gorje

Kontakti

OBČINA GORJE

Zgornje Gorje 6b

4247 Zgornje Gorje

 

tel. št.: (04) 575 18 00

 

@: ...

 

UPRAVNO IN PISARNIŠKO POSLOVANJE, SPREJEMNA PISARNA

 

Nuša Jesenšek, dipl.upr.org.

 

tel.št.: (04) 575 18 00

@: ...

 

OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

Jožica Lužnik, uni.dipl.inž.geod.

nadomešča jo Urška Zakrajšek

 

tel. št.: (04) 575 18 02
@: ...
 
 

PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

 

Drago Bregant, dipl.upr.org.

 

tel. št.: (04) 575 18 03

@: ...

 

 

JAVNE FINANCE, GOSPODARSKE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Monika Breznik, dipl.ekon.

 

tel. št.: (04) 575 18 04

@: ...

 

SPLOŠNE, GOSPODARSKE IN DRUGE ZADEVE

 

Martina Hribar Brus, univ.dipl.ekon.

 

tel. št.: (04) 575 18 05

@: ...