Občina Gorje - Slika poletna 1
Občina Gorje - Slika poletna 2
Občina Gorje - Slika poletna 4
Občina Gorje - slika poletna 2019
Občina Gorje - slika poletna 2019
Občina Gorje - slika poletna 2019

UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA - 1...

UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA - 1. FAZA
Ureditev infrastrukture v naselju Poljšica - 1 faza   V naselju Poljšica pri Gorjah poteka obnova cest LC 012061 Rečica – Poljšica – Zg. Gorje in JP 512952 Zg. Gorje I v skupni dolžini cca. 450 m. Sočasno z obnovo cest se izvaja tudi obnova in dograditev ostale komunalne infrastrukture – meteorne kanalizacije, vodovoda in cestne razsvetljave. Skladno z dogovori z Elektro Gorenjska d.d. in Telekomom Slovenije d.d. se izvaja tudi..
Beri več

NOVA INOVATIVNA ORODJA TNP ZA ŠOLE SKUPNOSTI..

NOVA INOVATIVNA ORODJA TNP ZA ŠOLE SKUPNOSTI BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE
Javni zavod Triglavski narodni park nadaljuje z aktivnostmi za šole, ki so povezane v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, v katero je vključenih 38 osnovnih in podružničnih šol oziroma 7.000 učencev. Osrednje tematike skupnega sodelovanja so ohranjanje biodiverzitete, trajnostni razvoj in skrb za naše izjemno območje Julijskih Alp.   V šolskem letu 2019/2020 je vsaka šola članica Skupnosti šol prejela visoko gredo, ki..
Beri več

POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU ZA OBČANE -..

POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU ZA OBČANE - ZATRNIK
Poziv k predhodnemu posvetovanju za občane s stalnim ali začasnim bivališčem in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo sedež na območju Krnice, za katerega je v postopku predlog za novo naselje Zatrnik   Na predlog predlagatelja Vaški odbor Krnica v Občini Gorje teče postopek izločitve dela območja naselja Krnica ter poimenovanje izločenega dela naselja v naselje Zatrnik. Postopek je možno izpeljati na podlagi določb..
Beri več

PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO DEL - UREDITEV..

PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO DEL - UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA
Spoštovani, obveščamo vas, da je rok za izvedbo del podaljšan do 30.11.2019. S tem se podaljšuje tudi popolna zapora ceste v naselju Poljšica. Z izvajalcem je dogovorjeno, da se med izvedbo popolne zapore ceste omogoča dostope do stanovanjskih objektov v največji možni meri, ko pa se gradbena dela izvajajo pred določenim objektom, dostop s prevoznimi sredstvi začasno ni mogoč, za kar prosimo za razumevanje in strpnost.   Občinska..
Beri več

OBNOVA REGIONALNE CESTE KOČNA - GORJE

OBNOVA REGIONALNE CESTE KOČNA - GORJE
Investitor Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma od 23.10.2019 do 12.12.2019 izvedla preplastitev voziščne konstrukcije državne ceste Kočna – Gorje, zaradi česar bo dnevno med 8:00 in 17:00 uro na odseku državne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje, od km 4,400 do km 6,400 vzpostavljenih več delnih zapor z urejenim izmeničnim enosmernim prometom (semaforsko urejanje in odstop prednosti). V času izvajanja asfaltiranja pa bo..
Beri več

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO
OBVESTILO  
Beri več

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA..

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN GORJE
Spoštovani,   na povezavi "STALIŠČA" so dostopna stališča do pripomb in predlogov podanih na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN Gorje.    STALIŠČA
Beri več
12

OBISK MINISTRICE ALENKE BRATUŠEK NA ZATRNIKU

OTVORITEV CESTE V VINTGAR

OBČINSKA PROSLAVA 2019

OBNOVA STREHE NA MRLIŠKIH VEŽICAH

SANACIJA STREHE NA OSNOVNI ŠOLI GORJE

OTVORITEV CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

UREDITEV PLOČNIKA OB REGIONALNI CESTI GORJE - KRNICA