Občina Gorje

Projekti

 

PROSTORSKA PREVERITEV UMESTITVE OBJEKTOV NA OBMOČJU CENTRALNIH DEJAVNOSTI V GORJAH

(OKOLICA GORJANSKEGA DOMA)

 

Gorenjska razvojna agencija BSC in NAVA Arihtekti so v okviru projekta BUILD SEE izvedli prostorsko preveritev umestitve objektov na območju okoli Gorjanskega doma. Izhodišča umestitve so bila povzeta iz strategije razvoja občine Gorje in želje občine, da se prostor v največji meri izrabi za dejavnosti društev, šole, vrtca in občanov občine Gorje. Prostor naj bi bil oblikovan in izrabljen tako, da bo v območje privabil in vdahnil življenje, da bodo občanke in občani prostor z veseljem uporabljali ter da bo prostor zanimiv tudi za obiskovalce in turiste. Objekti in prostor morajo biti zasnovani tako, da bodo podprli tudi komercialne dejavnosti lokalnih pridelovalcev in podjetij.

 

V okviru projekta je bila izvedena javna predstavitev študije, ki je bila potekala 11.9.2014 v Gorjanskem domu. 

 

Študija je bila predstavljena tudi na BUILD SEE konferenci na Bledu.

 

Ogled študije, ki je bila javno predstavljena.