Občina Gorje

OBNOVA REGIONALNE CESTE KOČNA - GORJE

Investitor Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma od 23.10.2019 do 12.12.2019 izvedla preplastitev voziščne konstrukcije državne ceste Kočna – Gorje, zaradi česar bo dnevno med 8:00 in 17:00 uro na odseku državne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje, od km 4,400 do km 6,400 vzpostavljenih več delnih zapor z urejenim izmeničnim enosmernim prometom (semaforsko urejanje in odstop prednosti). V času izvajanja asfaltiranja pa bo vzpostavljena popolna zapora ceste z urejenem obvozom preko Bleda. Zaradi gradbenih del na regionalni cesti bo potrebno občasno popolnoma zapreti tudi občinsko cesto JP 513181 Spodnji Graben in hišne priključke na obravnavanem območju.

 


Arhiv novic