Trški potep po Braslovčah

Naša pot se začne v trgu Braslovče, ki s svojo trško zasnovo je zagotovo ena osrednjih znamenitosti spodnjesavinjske pokrajine. Kraj se skupaj s faro prvič omenja že leta 1140. Trške pravice pa sta Braslovčam podelila grofa Herman I. Celjski in Viljem Celjski leta 1360. Najznamenitejši stavbi v Braslovčah sta cerkev Marije Vnebovzete in dvorec Legant.

Po ogledu Braslovč se peš ali z avtomobilom odpravimo do bližnjega prireditvenega prostora. Prireditveni prostor je ena vstopno izstopnih informacijskih točk Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, kjer je možno videti manjši nasad hmelja na starih »štangah« ter enega največjih kozolcev v Sloveniji. Če pa boste Braslovče obiskali drugo nedeljo v mesecu avgustu, boste lahko prisostvovali tradicionalni zabavni prireditvi »Dan hmeljarjev«, ki z imenovanjem hmeljarskega starešine in princese ter prikazom starih hmeljarskih opravil obeležuje začetek obiranja hmelja po vsej Spodnji Savinjski dolini.

Pot nadaljujemo z avtomobilom ali peš do Braslovškega jezera, okoli katerega je speljana sprehajalna pot v dolžini 1,5 km in je primerna za vse starostne kategorije. Na poti lahko sprehajalci naberejo in izdelajo žepni herbarij.

Obiskovalci si trg Braslovče lahko ogledajo samostojno. Za organizirane skupine pa je ob predhodni najavi in dogovoru možen tudi voden ogled.

Informacije:
POŠTA&TIC Braslovče
Braslovče 31
3314 Braslovče
Tel: 070 788 253


Branko Ribizel, predsednik Turističnega društva Braslovče 031 896 938.

Izlet zaključimo s kosilom ali večerjo v eni izmed Braslovških restavracij ali gostiln.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00