Trg Braslovče

Trg Braslovče

 

Trg Braslovče je zagotovo ena od posebnosti spodnjesavinjske pokrajine. Braslovče se kot kraj v pisnih virih skupaj s faro prvič omenjajo leta 1140. Trške pravice sta Braslovčam podelila grofa Herman I. Celjski in Viljem Celjski leta 1360. Braslovče so imele običajne trške pravice in poleg poljedelske razvito tudi obrtno dejavnost.

Cerkev Marije Vnebovzete (foto: Irena Skurnšek)

 

Najznamenitejši stavbi v Braslovčah sta cerkev Marije Vnebovzete in dvorec Legant. Župnijska cerkev je nedvomno najstarejša stavba v Braslovčah. V pisnih virih se kot stavba prvič neposredno omenja šele leta 1255, vendar njeni še vedno ohranjeni deli spadajo vsaj v 10. če ne že v 9 stoletje. V času turških vpadov, v drugi polovici 15. stoletja je bila cerkev obzidana z močnim taborom, ki je imel štiri obrambne stolpe in dvižni most. Danes je ohranjen eden izmed stolpov in del zidu, ki je lepo viden še danes. Ostale stople in kostnico sp podrli leta 1896. Pri cerkvi je bila leta 1428 začasno pokopana Veronika Deseniška, druga žena grofa Friderika II. Celjskega.

Legant

 

Točen nastanek Leganta in namen njegove izgradnje ni natančno potrjen. Po ohranjenem napisu "pozdravljena straža" nad vhodom v stavbo, lahko sklepamo, da je Legant nekoč imel stražarsko - vojaško funkcijo. Zagotovo pa je imel Legant vsaj od druge polovice 14. stoletja vlogo trške upravne stavbe, saj je imel v njem sedež trški sodnik.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00