Dežela celjska

Dežela Celjska – destinacija prijaznih ljudi in pozitivnih vibracij! Dežela Celjska te prerodi!

DEŽELA CELJSKA je idealna turistična destinacija za vse, ki iščejo dobro počutje. Našli ga bodo bodisi ob raziskovanju gradov, muzejev, okusov podeželja s ponudbo domačih lokalnih specialitet na številnih turističnih kmetijah, ob vdihu svežega gorskega zraka po peš ali kolesarski poti, ob igranju golfa ali ob odkrivanju mestnih in vaških trgov.

Dobro počutje je namreč v DEŽELI CELJSKI doma že stoletja – šest velikih termalnih zdravilišč in wellness centrov (Thermana Laško, Terme Olimia, Terme Dobrna, Unitur Zreče, Rogaška hoteli & Lotus terme in Rimske terme) gradi svojo ponudbo na dolgoletni zdraviliški tradiciji o »čudežni vodi«, ki jo izvrstno dopolnjuje s ponudbo v okolici. V okviru RDO Dežela Celjska delujejo naslednje subregije: Osrednje celjsko, Dravinjsko, Kozjansko in Obsotelje ter Spodnjesavinjsko, ki jo predstavljajo Občina Prebold, Občina Polzela, Občina Vransko, Občina Tabor, Občina Braslovče in Občina Žalec. Koordinarot aktivnosti za subregijo Spodnjesavinsjko je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.

Zakaj regijska destinacijska organiziranost?

Slovenija je majhna država po velikosti, ampak velika po srcu. Predvsem turizem je tista gospodarska panoga, ki to vedno znova dokazuje. Ekonomski učinki turizma so zelo pomembni in za našo državo predstavljajo pomemben multiplikativen učinek tudi na druge panoge. Trendi v turizmu so danes drugačni kot nekaj let nazaj – tempo vsakdanjika delovnega časa vpliva na to, da je prosti čas vedno bolj cenjena dobrina v našem življenju, zato skrbno razmislimo, kako ga bomo porabili. Pogosteje se odločamo za vikend izlete po Sloveniji kot včasih, potujemo sami brez pomoči turističnih agencij in kar je najpomembneje – kot turisti zahtevamo večjo kakovost in pestrejše doživetje. Ni dovolj, da preživimo počitnice v zdraviliškem kraju ob ležernem poležavanju na bazenu in popoldanski masaži, ampak želimo spoznati tudi posebnosti regije, kjer se nahajamo, spoznati domačine in z njimi poklepetati, kupiti domače vino in jabolčni kis; morda nam uspe dobiti še recept za koruzni kruh od gospodarja turistične kmetije, kamor se odpravimo na večerjo. Naslednji dan si zaželimo svežega zraka – s kolesi se odpravimo v naravo in znova preživimo drugačen dan. Doživimo več stvari hkrati na različnih lokacijah.

Ideja destinacijskega upravljanja v turizmu izhaja s področja »industrije dogodkov in srečanj« oziroma kongresnega turizma. Destinacijski management nekako najbolje ustreza prevodu »vodenje« oz. »upravljanje turističnih ciljev«. Pri tem kot turistični cilj (destinacija) razumemo geografsko zaokroženo območje, v katerem je turizem razmeroma pomembna ali celo ključna gospodarska dejavnost. Velikost območja naj ne bi bila ravno najpomembnejši dejavnik, je pa res, da na sodobnem turističnem trgu mikro destinacije nimamo ravno veliko uspeha. Upravljanje destinacij naj bi potekalo v okviru regionalnih destinacijskih organizacij (v nadaljevanju RDO). Tako se je tudi v Sloveniji na nacionalnem nivoju začela razvijati ideja o trženju Slovenije v okviru posameznih destinacij, saj smo geografsko zelo raznolika država in tako zanimiva za različne turistične ciljne skupine.

V letu 2010 je Ministrstvo za gospodarstvo spodbudilo razvoj destinacijskih organizacij v Sloveniji z razpisom za »sofinanciranje izvedbenih aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij« na podlagi katerega smo tudi v Savinjski regiji pridobili priložnost za organizirano in načrtovano skupno promocijo turistične ponudbe. Na območju 21 občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec) se turistična ponudba združuje pod nazivom Dežela Celjska, mangement destinacije pa je zaupan Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. Za uspešno prijavo na omenjeni razpis je Zavod Celeia Celje pridobil nepovratna sredstva za promocijske aktivnosti destinacije za obdobje treh let (2011-2013).

Pri projektu aktivno sodelujejo tudi razvojni partnerji: Razvojna agencija Savinja Žalec, ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Kozjansko, Medobčinski urad Slovenske Konjice, Razvojna agencija Savinjske regije, vsi TIC-i in LTO-ji na območju destinacije.

Datoteke:

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00