Občinski simboli

Grb


Grb Občine Braslovče je oblikovan po pečatu trga Braslovče. Grbovno polje ima obliko ščita in je razdeljeno na četrtine. V prvem polju je črka H, v drugem pa črka S. Črki bi naj pomenili »Heiliger Sebastian«, po bratovščini sv. Sebastiana, ki se je, kot navajajo viri, okoli leta 1545 omenjala pri braslovški fari. Običajno so črke v grbih pomenile okrajšave svetnikov, pomembnih za kraj.

V tretjem polju je srp v četrtem pa enojni volovski jarem. Oba simbola naj bi predstavljala dejavnost v preteklosti, to je poljedelstvo in živinoreja. Ščit obdaja pleten okras, oziroma grbovni okras. Rdeča barva grba je barva žovneških.

Zastava

Zastava je pravokotne oblike v razmerju 3:1 in je zasnovana na žovneških barvah. Grb je v zastavi postavljen sredinsko na os, po višini pa je v zlatem rezu. Barva je razporejena četrtinsko po ščitu v grbu in diagonalno na sam grb. Grb v zastavi je tudi diagonalno pozitivno in negativno obarvan na beli podlagi, ki predstavlja srebrno osnovo. Zastava je na vrhu in spodaj zaključena s kvadratki, podobno kot so bile zastave v srednjem veku. Kvadratki predstavljajo CINE na obzidju gradu.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00