Občinski podrobni prostorski načrti
Ime dokumenta
OPPN za kmetijske objekte - Kmetija Marovt
OPPN za kmetijske objekte - Kmetija Flere
OPPN za kmetijske objekte - Kmetija Brinovec
OPPN za del območja PA 19 - Parižlje (Kamplin - Pentek)
OPPN za kmetijske objekte - Kmetija Rakun
OPPN za del območja PA28 - širitev Trnave (Rakun)
OPPN za del območja PA2 - Braslovče (Šoštarič)
OPPN za območje PA15 - Rakovlje zahod
OPPN za območje PA13 - dvorec Žovnek
OPPN za območje PA14 - Žovneško jezero
OPPN za območje PA19 - Parižlje (Matvoz)
OPPN za območje PA18 (Beharič)
OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš - Levi Breg (Feldin)
OPPN za območje PA24 (Kronovšek)
OPPN za del območja PA20 – obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)
OPPN za del območja PA11 – Braslovče (Brinovšek)
OPPN PA 26 - OBMOČJE INDIVIDUALNIH HIŠ – Gospodarska cona Trnava zahod
OPPN PA 5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah (Jelen)
OPPN PA 29 – Grajska vas-Poljane
OPPN PA9 - Rakovlje Terasa 3
OPPN PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Štekovič)
OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica)
OPPN PA 11 – Braslovče (Spolenak)
OPPN PA 17 - Parižlje Jug
OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Lokan)
OPPN PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Bach)
OPPN PA 2 – Braslovče (Irman)
OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič)
OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)
OPPN PA 2 – Braslovče Trg
OPPN PA 26 – Šentrupert – Trnava
OPPN za del območja PA 6 – Letuš desni breg (Marko, Sešel)
OPPN PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)
OPPN PA 26 - GOSPODARSKA CONA TRNAVA ZAHOD
OPPN za del območja PA10 - Rakovlje vzhod (Strnad)
OPPN za del območja PA1- Letuš levi breg (Golob)
OPPN za del območja PA6 - Letuš desni breg (Božiček)
OPPN za del območja PA6 - Letuš desni breg (Kočevar)
OPPN za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)
OPPN za območje PA 19 in PA 18 – Parižlje (južni del)
Spremembe in dopolnitve OPPN za območje PA 17 – Parižlje jug
OPPN za območje PA 2 Braslovče (Marovt, Rojšek)
OPPN za kmetijske objekte – Kmetija Prislan
OPPN za kmetijske objekte – Kmetija Rojnik
OPPN za kmetijske objekte – Kmetija Šporn
OPPN za kmetijske objekte – Kmetija Vasle
OPPN za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 - zahod
Spremembe in dopolnitve OPPN PA15 – Rakovlje zahod
OPPN za del območja PA5-vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik)
OPPN za del območja PA19-Parižlje (Šket)
OPPN na kmetijskem zemljišču – prestavitev kmetije Strnad
OPPN za del območja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Vrečar)
OPPN za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05-1 (PAID: 1291)
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00