Vstopna spletna stran LOKALNE VOLITVE 2018:Odpri


  Poročilo o izidu glasovanja za župana – 2. krog: ODPRI

  Poročilo o izidu glasovanja za občinski svet: ODPRI


VOLITVE ZA ŽUPANA – 2. KROG – 2.12.2018

 • Razpis Državne volilne komisije o izvedbi drugega kroga volitev župana. ODPRI
 • Ugotovitveni sklep o izidu glasovanja za župana 1. krog: ODPRI

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH – 2. KROG
bo potekalo po posameznih voliščih v NEDELJO 2.12.2018, od 7. do 19. ure.

PREDČASNO GLASOVANJE – 2. KROG
bo potekalo na posebnem volišču na sedežu Občinske volilne komisije, na naslovu Braslovče 22, 3314 Braslovče v SREDO 28.11.2018, od 7. do 19. ure.

GLASOVANJE PO POŠTI – rok: 21.11.2018 
Izjava za glasovanje po pošti: ODPRI
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

GLASOVANJE NA DOMU – rok: 28.11.2018 
Sporočilo za glasovanje na domu:  ODPRI
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.
Na lokalnih volitvah 2018 lahko volivci glasujejo na načine, ki jih določata Zakon o lokalnih volitvah in Zakonom o volitvah v državni zbor in sicer: na rednih voliščih, voliščih za predčasno glasovanje, po pošti in na domu.

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH
bo potekalo po posameznih voliščih v NEDELJO 18.11.2018, med 7.00 in 19.00 in morebitni drugi krog v NEDELJO 2.12.2018, od 7. do 19. ure. Sklep o določitvi volišč: ODPRI

PREDČASNO GLASOVANJE
bo potekalo na posebnem volišču na sedežu Občinske volilne komisije, na naslovu Braslovče 22, 3314 Braslovče v SREDO 14.11.2018, od 7. do 19. ure.

GLASOVANJE PO POŠTI – rok: 7.11.2018
Izjava za glasovanje po pošti: ODPRI
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

GLASOVANJE NA DOMU – rok: 14.11.2018
Sporočilo za glasovanje na domu: ODPRI
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.


 • Seznam potrjenih kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta: ODPRI
 • Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje:Odpri
 • Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Braslovče:Odpri
 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest: ODPRI
 • Sklep o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v občini Braslovče: ODPRI

POVEZAVE do pomembnih spletnih mest:

 • Državna volilna komisija:Odpri
 • Ministrstvo za javno upravo:Odpri
 • Vstopna spletna stran LOKALNE VOLITVE 2018:Odpri


Datum:3.9.2018

Določitev potrebnega števila podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za liste kandidatov za člane občinskih svetov

Občinska volilna komisija je na svoji seji sprejela naslednja ugotovitvena sklepa:

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je za vložitev liste kandidatov za člane občinskih svetov v volilni enoti 1, volilni enoti 2 in volilni enoti 3, potrebno najmanj 30 podpisov volivcev v volilni enoti.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je, kadar kandidata za župana določa skupina volivcev, potrebno število podpisov najmanj 47.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


Navodilo o obrazcih dajanja podpore volivcev ODPRI

 • Podpora kandidaturi za župana ODPRI
 • Podpora kandidaturi za člane občinskega sveta ODPRI

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00