NADOMESTNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE BRASLOVČE – 29.9.2019


Občinska volilna komisija Občine Braslovče na svoji seji dne 27. 6. 2019 sprejela sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Braslovče. Nadomestne volitve se bodo opravile za območje volilne enote 1, ki obsega naselja: Letuš, Podgorje pri Letušu, Male Braslovče, Parižlje in Topovlje. Na nadomestnih volitvah se bo volil en (1) nadomestni član občinskega sveta. Volitve se bodo izvedle po večinskem sistemu, izvoljen bo kandidat, ki bo prejel največ glasov.

Nadomestne volitve bodo v nedeljo 29. 9. 2019, predčasno glasovanje bo potekalo v sredo 25. 9. 2019 na sedežu Občinske volilne komisije, Braslovče 22 (občinska stavba).

 • 1. Sklep o razpisu nadomestnih volitev ODPRI
 • 2. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil ODPRI
 • 3. Sklep o določitvi volišč ODPRI
 • 4. Sklep o določitvi števila podpisov podpore ODPRI
 • 5. Plakatna mesta -Sklep ODPRI
 • 6. Plakatna mesta -Pogoji ODPRI
 • 7. Povračilo stroškov volilne kampanje ODPRI

ODDAJA KANDIDATUR – rok: 29.8.2019 do 19.00 ure

Občinska volilna komisija bo sprejemala kandidature najpozneje do četrtka 29.8.2019 do 19.00 ure na sedežu OVK, Braslovče 22 (občinska stavba, 1. nadstropje, velika sejna soba).

Kandidaturo lahko vloži politična stranka ali skupina volivcev. Politična stranka določi kandidata s pravili stranke, skupina volivcev pa s podpisovanjem. Občinska volilna komisija Občine Braslovče je sprejela ugotovitveni sklep, da je za vložitev kandidature za člana občinskega sveta v volilni enoti 1, potrebno najmanj 30 podpisov volivcev v tej volilni enoti. Podporo je potrebno oddati na obrazcu LV-2. Obvestilo UE Žalec o potrjevanju podpisov https://www.gov.si/novice/2019-07-04-nadomestne-volitve-v-obcinski-svet-obcine-braslovce-3/

INSTRUKTIVNI OBRAZCI:

 • Obrazec LV-2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta ODPRI
 • Obrazec LV-6 - Kandidatura za člana občinskega sveta ODPRI
 • Obrazec LV-8 - Soglasje kandidata h kandidaturi za člana občinskega sveta ODPRI
 • Obrazec LV -10 - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta ODPRI
 • Obrazec LV-12 - Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta ODPRI
 • Obrazec LV-16 - Sporočilo o organizatorju volilne kampanje ODPRI
 • Obrazec LV-15 - Potrdilo o vložitvi kandidature ODPRI


GLASOVANJE
Volilni upravičenci bodo obvestila o glasovanju prejeli po pošti v mesecu septembru. Volivci glasujejo na enak način kot na rednih lokalnih volitvah: na rednih voliščih, volišču za predčasno glasovanje, po pošti in na domu.
REDNO GLASOVANJE – nedelja 29. 9. 2019, od 7. do 19.ure
Redna glasovanja bodo potekala na voliščih Kulturni dom Letuš, Občina Braslovče, Gasilski dom Parižlje-Topovlje.

PREDČASNO GLASOVANJE – sreda 25.9.2019, od 7. do 19. ure
Predčasno glasovanje bo potekalo na posebnem volišču na sedežu Občinske volilne komisije, na naslovu Braslovče 22, 3314 Braslovče.

GLASOVANJE PO POŠTI – rok za oddajo izjav: sreda 18.9.2019 - ( ODPRI - Glasovanje po pošti)

  Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
  Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja (80. člen ZLV).

GLASOVANJE NA DOMU – rok za oddajo sporočila: sreda 25.9.2019 - ( ODPRI - Glasovanje na domu)
  Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred glasovanjem.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00