Vzgoja in izobraževanje
Osnovna šola Braslovče

Ravnateljica: mag. Marija Arh
Pomočnica ravnateljice: Milica Urankar
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Martina Kumer
Telefon: 03 572 62 00
Uradne ure: sreda 10.30 do 12.30
Tajništvo OŠ Braslovče: 03 703 23 50
UPI Ljudska univerza Žalec

Upi ljudska univerza Žalec je inštitucija, ki v našem lokalnem okolju že vrsto let s ponudbo številnih kakovostnih programov izobraževanj ter programov izobraževanja za odrasle prispeva k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva. Strokovnost kadrov, dostopnost in kveliteta ponujenih programov so zagotovo dobra garancija posamezniku, da bo z njim pridobil ne le znanje ampak tudi dodatne možnosti in nove priložnosti za nove zaposlitve.

UPI Ljudska univerza Žalec se je z dosedanjim delvoanjem in rezultati dokazala kot kakovostna in dinamična organizacija na področju izobraževanja, hkrati pa tudi iskan partner v različnih projektih.

September je čas, ko na UPI Žalec intenzivno vpisujejo udeležence v vse izobraževalne oblike – srednješolske programe, brezplačno osnovno šolo za odrasle, tečaje, delavnice… Osnovne informacije o programih lahko najdete na priloženem letaku, podrobnosti o možnostih vpisa, kraju in času izvajanja in še čem, pa najdete na njihovi spletni strani: http://www.upi.si/.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00