Socialne zadeve
Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu se je dokazala kot pomembna oblika pomoči starejšim in invalidnim osebam. Glavni namen in cilj, ki se poskuša doseči z izvajanjem socialne oskrbe je omogočiti ljudem, da kljub starosti, bolezni in invalidnosti čim dlje časa ostanejo v svojem domačem okolju, med svojimi znanci in prijatelji, skratka med ljudmi, ki jih poznajo.

V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, pomoč družini na domu zajema:

  • gospodinjsko pomoč
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Pomoč družini na domu za Občino Braslovče izvaja Dom Nine Pokorn, Pernovo 4a, 3310 Žalec.

Telefon: 03 713 29 00
E-pošta: info@dnpg.si
Spletna stran: http://www.dnpg.si/

Center za socialno delo Žalec

Center za socialno delo ŽALEC (CSD) je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Žalec za 6 občin: Polzela, Prebold, Braslovče, Vransko, Tabor in Žalec.

Dejavnost centra za socialno delo je naslednja:

  • izvrševanje javnih pooblastil,
  • storitve socialne preventive,
  • storitve prve socialne pomoči,
  • storitve pomoči družini za dom,
  • storitve osebne pomoči,
  • organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek: od 8. do 12. ure

Naslov: Mestni trg 5, 3310 Žalec

Telefon: 03 713 12 50
E-pošta: gpcsd.zalec@gov.si
Spletna stran: http://www.csd-zalec.si/

Rdeči križ Žalec

Rdeči križ je nevladna človekoljubna organizacija, ki deluje v skladu z ženevskimi konvencijami in dodatnima protokoloma k ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev spopadov ter sklepih mednarodnih Konferenc Rdečega križa. V skladu s temeljnimi mednarodnimi načeli Rdeči križ pomaga pri preprečevanju in lajšanju stisk ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter varovanju in spoštovanju človekovih pravic.

Območna organizacija Rdečega križa Žalec je ena izmed 56 območnih organizacij v Sloveniji in deluje na področju šestih občin: Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko. Svoje naloge, ki zajemajo krvodajalstvo, prvo pomoč, preventivne programe za otroke, preventivne programe za odrasle ter humanitarne pomoči, uresničujejo preko prostovoljcev v krajevnih organizacijah Rdečega križa.

V občini Braslovče delujejo tri krajevne organizacije Rdečega križa:
KORK Braslovče - Gomilsko: predsednica Nika Udrih 041 480 098
KORK Letuš: predsednica Cvetka Kočevar
KORK Trnava:

V kolikor ste se znašli v stiski, ali je v stiski kdo od vaših bližnjih ali znancev, se lahko za pomoč obrnete na predsednico vaše krajevne organizacije, ali pa direktno na sedež območne organizacije v Žalcu (Šlandrov trg 20a).

Telefon: 03 5715 616
e-mail: zalec.ozrk@ozrks.si

Uradne ure:
ponedeljek: od 8. do 11. ure
sreda: od 8. do 12. ure in 14. do 15. ure
petek: od 8. do 10. ure
skladišče z oblačili (Hmeljarska ulica 3): torek od 9. do 11. ure

Vse informacije o delovanju in programih, ki jih izvajajo lahko dobite na spletni strani http://zalec.ozrk.si/sl/OZRK_Zalec/.

Občanke in občane pa obveščamo, da so na RK Žalec začeli z akcijo "podarijo potrebujejo". V kolikor potrebujete kakšno opremo ali aparat, oziroma imate doma nekaj, česar potrebujete več in ste to pripravljeni podariti, preverite spletno povezavo http://zalec.ozrk.si/sl/Podarijo_in_potrebujejo_1/.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00