Kultura in šport
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Žalec

Naslov: Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Žalec deluje na vseh področjih ljubiteljske kulture na območju šestih občin Spodnje Savinjske doline. Organizira ali pomaga pri organizaciji dogodkov in prireditev na področju glasbene, gledališke, literarne, likovne in folklorne dejavnosti.

Telefon: 03 491 38 40
E-pošta: neza.zagoricnik@jskd.si

Športna zveza Braslovče

Braslovče 22, 3314 Braslovče
Predsednica: Taja Steblovnik
E-pošta: taja.steblovnik@siol.net

Občinska knjižnica Braslovče

Občinska knjižnica Braslovče deluje v pritličju trgovskega centra Jager.

Naslov: Braslovče 2a, 3314 Braslovče

Delovni čas:
Torek in četrtek od 12.30 do 18. ure
Ponedeljek in petek od 8. do 13. ure
Sobota od 8. do 12. ure

Knjižničarki: Laura Jelen in Lea Felicijan
Telefon: 03 703 84 22
E-pošta: laura@zal.sik.si
Spletna stran: http://www.zal.sik.si/

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00