Občinski svet 2018 - 2022
Svetnik Leto roj. Kontakt Stranka

Danica TAJNŠEK
Podvrh 22,
3314 Braslovče
30.03.1953 070 774 512
itajnsek@siol.net
SD

Danijel COKAN
Parižlje 63 A,
3314 Braslovče
27.02.1959 070 716 199
dani.cokan@gmail.com
SD

Andrej HRIBERNIK
Braslovce 59,
3314 Braslovče
30.11.1966 031 553 739
andrej.hribernik@generali.com
SD

Anton Vesolak
Grajska vas 71A,
3303 Gomilsko
18.01.1961 041 864 874
toni.vesolak@gmail.com
SD

Primož Brinovec
Letuš 68,
3327 Šmartno ob Paki
20.06.1973 031 605 752
primoz.brinovec@gmail.com
NLTŽ

Polona Marovt Gantar
Parižlje 69,
3314 Braslovče
27.06.1976 031 641 816
polona.marovtg@gmail.com
NLTŽ

Urška Hozjan
Spodnje Gorče 30,
3314 Braslovče
03.05.1978 041 405 611
urska.hozjan@gmail.com
NLTŽ

Boštjan Šalamon
Gomilsko 80b,
3303 Gomilsko
21.05.1982 041 592 338
bostjan.salamon@telemach.net
NLTŽ

Uroš Zupanc
Male Braslovče 16,
3314 Braslovče
14.11.1969 031 396 635
zupanc.uros69@gmail.com
SDS

Franc Skok
Gomilsko 20a,
3303 Gomilsko
25.04.1956 041 676 661
skok.doma@gmail.com
SDS

Domen Dobnik
Dobrovlje 13a,
3314 Braslovče
08.10.1991 041 480 527
domen.dobnik@gmail.com
SDS

Bogdan Trop
Letuš 56c,
3327 Šmartno ob Paki
22.06.1967 041 828 807
bogdan.trop@gmail.com
SMC

Branko RIBIZEL
Braslovče 91,
3314 Braslovče
14.08.1962 031 616 570
(03)570 91 74
branko.ribizel@gmail.com
DESUS

Matjaž Rožič
Trnava 26,
3303 Gomilsko
16.05.1973 031 676 706
matjaz.rozic@gmail.com
NSi

Jaka Orožim
Gomilsko 71c,
3303 Gomilsko
20.09.1988 040 231 775
jaka.orozim@gmail.com
SLS

SD – Socialni demokrati
SDS – Slovenska demokratska stranka
SMC – Stranka modernega centra
SLS – Slovenska ljudska stranka
DESUS – Demokratska stranka upokojencev
N.Si – Nova Slovenija
NLTŽ - Neodvisna lista Tomaža Žoharja
NL – Neodvisna lista

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00