Odbori in komisije 2018 - 2022
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Urška Hozjan - predsednica
2. Uroš Zupanc
3. Primož Brinovec
4. Danica Tajnšek
5. Matjaž Rožič
6. Jaka Orožim
7. Bogdan Trop
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
1. Domen Dobnik - predsednik
2. Andrej Hribernik
3. Iztok Derča
ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
1. Boštjan Šalamon - predsednik
2. Andrej Hribernik
3. Primož Brinovec
4. Domen Dobnik
5. Jože Derča
6. Jaka Rizmal
7. Štefan Obal
ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN OBČINSKO PREMOŽENJE
1. Bogdan Trop - predsednik 
2. Primož Brinovec
3. Franc Skok
4. Anton Vesolak
5. Matjaž Rožič
6. Tomaž Medved
7. Domen Marovt
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
1. Danijel Cokan - predsednik
2. Urška Hozjan
3. Boštjan Šalamon
4. Franc Skok
5. Slavko Šketa
6. Domen Marovt
7. Matejka Bizjak
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
1. Polona Marovt Gantar - predsednica
2. Anton Vesolak
3. Domen Dobnik
4. Bogdan Trop
5. Patricija Goubar
6. Blaž Rojnik
7. Majda Turnšek
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
1. Jaka Orožim - predsednik
2. Danijel Cokan
3. Uroš Zupanc
4. Branko Ribizel
5. Marjana Dobnik
6. Rok Ušen
7. Bogdan Mahor
KOMISIJA ZA NORMATIVNE AKTE
1. Primož Brinovec - predsednik
2. Branko Ribizel
3. Danica Tajnšek
4. Polona Marovt Gantar
5. Janko Pirnat
6. Slavko Šketa
7. Nina Plaskan
KOMISIJA ZA CELOSTNO PODOBO OBČINE
1. Danica Tajnšek - predsednica
2. Andrej Hribernik
3. Jaka Orožim
4. Branko Ribizel
5. Veronika Kalar
6. Dejan Šošter
7. Stanislava Bončina
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00