Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Njegovo delo je javno. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja se nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor imenujejo in razrešijo člani občinskega sveta. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik. Pripravo in vodenje sej določa Poslovnik nadzornega odbora občine Braslovče.

Kontakt
Občina Braslovče, Nadzorni odbor
Braslovče 22, 3314 Braslovče
obcina@braslovce.si
Sestava nadzornega odbora (mandatno obdobje 2018-2022)
Petra Basle Trnava 26a, 3303 Gomilsko E-pošta: petra.basle@gmail.com
Bojana Mazil Šolinc Glinje 2b, 3314 Braslovče E-pošta: bojana.solinc@domobsavinji.si
Franc Rančigaj Grajska vas 65b, 3303 Gomilsko E-pošta: franc.rancigaj@gmail.com

Zapisniki sej 2014 - 2018

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00