ZAŠČITA IN REŠEVANJE

ORGANIGRAM:(organigram v pripravi)

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah.

Temelji na: oceni ogroženosti, predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti, razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

Obsega načrt ter dodatke in priloge k načrtu:

 • Z načrtom se opredelijo: nesreča, za katero je izdelan načrt; obseg načrtovanja; koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt; upravljanje in vodenje; ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči; osebna in vzajemna zaščita; razlaga pojmov in okrajšav
 • Dodatki in priloge k načrtu so: načrti dejavnosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja; zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje načrta; program usposabljanja, urjenja in vaj; navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja

Izdelani dokumenti občine:

 • občinski načrt ZIR ob POPLAVAH(Pdf)
 • občinski načrt ZIR ob POTRESU (Pdf)
 • občinski načrt ZIR ob JEDERSKI NESREČI (Pdf)
 • občinski načrt ZIR ob pojavu množičnih KUŽNIH BOLEZNI(Pdf) 
 • načrt dejavnosti OU Občine Braslovče v primeru izrednih razmer ter naravnih in drugih nesreč(Pdf)
 • načrt dejavnosti OBČINA Braslovče ob naravnih in drugih nesrečah(Pdf)
 • alarmni načrt gasilskih enot(Pdf) 
 • kategorizacija PGD(Pdf) 
 • Sklep o imenovanju štaba CZ(Pdf) 
 • Sklep o določitvi in organiziranju enot CZ (Pdf) 
 • Merila za organiziranje enot CZ (Pdf) 

Pravne podlage:

Povezave:

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00