Organiziranost občinske uprave
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Natja Šketa Miser
TAJNIŠTVO OBČINE BRASLOVČE
Mojca Janžovnik
SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR
Simona Klokočovnik
SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
mag. Teja Božovič Holc
SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
Verica Kamin
SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO IN TURIZEM
Renata Marolt
SVETOVALEC ZA JAVNE FINANCE
Barbara Florjan-Jelen
Nives Veber
VODJA REŽIJSKEGA OBRATA
Branko Cimperman
REŽIJSKI OBRAT
Aleš Janžovnik
Ankica Štefanic
Danilo Horvat
Marko Završnik
Pavel Stropnik
Roman Strojanšek
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00