Skupn Plac

Skupn´n plac ali »Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah«, je projekt, s katerim je Občina Braslovče v partnerstvu z Zavodom za izobraževanje, kulturo, šport in turizem »3 jezera« in Kulturnim društvom plesa in animacije Mavrica, uspešno kandidirala na razisu Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline. Vrednost projekta znaša 65.565,36 EUR. Delež sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 70 % oziroma 45.832,44 EUR.

Človek je družbeno bitje in ljudje potrebujemo drug drugega. Zato poleg bivalnega in delovnega prostora potrebujemo tudi skupne prostore, v katerih se neomejeno srečujemo, spoznavamo in oblikujemo skupne vrednote, brez katerih ni skupnosti. Občina Braslovče je takšen prostor prepoznala na območju »veseličnega prostora«, ki je trenutno namenjen zgolj občasnim dogodkom, predvsem v času tradicionalnega Dneva hmeljarjev.
V okviru projekta bo izdelan komunikacijski načrt (komunikacija na notranji in zunanji ravni), urejen bo prostor za brezskrbno druženje in ustvarjanje (brezplačni wi-fi signal, urbana oprema in investicijsko vzdrževanje večnamenskega kozolca), vse aktivnosti pa bodo ustrezno koordinirane in vodene v sodelovanju z uporabniki in oblikovalci vsebin. S projektom želimo vzpostaviti primer dobre prakse soodločanja skupnosti ter zagotavljati aktivno vključevanje v družbo in večjo prepoznavnost kraja.

Dogajanje na skupnostnem prostoru bo mesečno predstavljeno v dvanajstih »Braslovških novičnikih«.

Vodja programa: Jasmina Roter Jager

Braslovški novičnik
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00