Projekti 2011

PROJEKTI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE (LAS SSD) 2011

V letu 2011 Občina Braslovče nadaljuje s projekti letnega izvedbenega načrta Lokalne akcijske skupine Spodnje savinjske doline. V letošnjem letu bosta izvedena dva projekta in sicer:
  • BRASLOVŠKO PODEŽELJE in
  • UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA PARIŽLJE.

Cilj projekta "Braslovško podeželje" je pripraviti pregled turistične ponudbe in na ta način povečati prepoznavnost občine Braslovče v širšem slovenskem prostoru. V okviru projekta bo izdelan nov promocijski material in na treh znamenitostih (trg Braslovče, grad Žovnek, Grajska vas) vzpostavljen mobilni turistični vodnik.

Cilj projekta "ureditev igrišča Parižlje" je izboljšanje pogojev za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v naselju Parižlje s postavitvijo novih igral.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00