Projekti 2010

PROJEKTI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE (LAS SSD)

V letu 2010 je Občina Braslovče na osnovi potrjenega letnega načrta in letnega finančnega načrta za izvedbo projektov LAS Spodnje Savinjske doline, ob sofinanciranju Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v okviru programa LEADER izvedla tri projekte:

  • UREDITEV PEŠPOTI OKOLI BRASLOVŠKEGA JEZERA
  • UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA GOMILSKO
  • IZGRADNJA PLOČNIKA BRASLOVČE - POKOPALIŠČE

Z izvedbo teh treh projektov je Občina Braslovče realizirala tri pomembne cilje:

  • ureditev obstoječe pešpoti okoli Braslovškega jezera,
  • zagotovitev osnovnih pogojev za varno igro in aktivno preživljanje prostega časa otrok na Gomilskem,
  • zagotovljena prometna varnost in izboljšana prometna povezava zaselka pri pokopališču s trgom Braslovče.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00