Kulturna društva
PROSVETNO DRUŠTVO BRASLOVČE
Naslov: Braslovče 9a, 3314 Braslovče
Tel: 031 831 881
Predsednica: Jerneja Kolar
E-Pošta: prosvetno.drustvo.braslovce1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/prosvetno.drustvo.braslovce1?fref=ts
KULTURNO DRUŠTVO GOMILSKO
Naslov: Gomilsko 22a, 3303 Gomilsko
Predsednik: Andrej ŠRAM
Tel: 040 731 805
E-pošta: info@kd-gomilsko.si
Spletna stran: http://kd-gomilsko.si
Facebook: Kulturno društvo Gomilsko
KULTURNO DRUŠTVO LETUŠ
Naslov: Letuš 67a, 3327 Šmartno ob Paki
Predsednica: Vanja KRETIČ
E-pošta: kulturnodrustvo.letus@gmail.com
Tel: (040) 363 955
Facebook: https://www.facebook.com/kulturno.letus?fref=ts
KULTURNO ZGODOVINSKO DRUŠTVO ŽOVNEK BRASLOVČE
Naslov: Braslovče 22, 3314 Braslovče
Predsednik: Franc KRALJ
Tel: (070) 705 468
KULTURNO DRUŠTVO PLESA IN ANIMACIJE MAVRICA
Naslov: Rakovlje 42, 3314 Braslovče
Predsednica: Zinayida Vovk
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00